Haller & jellesen

Undersøgelser om Mindful Fotografering

Effekten af fotografi, Center for Healthy Minds, University of Wisconsin-Madison, USA


”Man kan sige, at fotografi er en fysisk manifestation af mindfulness. Det handler om at stoppe op, holde pauser, observere, rammesætte, fokusere, fastholde og modtage. Grundlæggende handler fotografi om relationen til øjeblikket.

Relationen til øjeblikket med glæde og taknemmelighed er et valg, vi kan træffe”.


Fra projekt manualen om hvordan fotografi kan hjælpe med at opdyrke mindfulness og taknemmelighed.

Effekter af smartphone foto, University of California, Irvine, USA


41 studerende blev over et forløb på fire uger delt op i tre grupper, der dagligt skulle fotografere enten:

 • smile selfies
 • noget, der glædede dem selv
 • noget, der ville gøre en anden glad – billedet skulle samtidig sendes til vedkommende


Konklusion:

Alle deltagere i øvelsen kom i bedre humør, og særligt de, der tog fotos af noget, der gav dem glæde.

Effekter af at fotografere ens omgivelser, James Madison University, USA


38 studerende fra James Madison University, USA blev - tilfældigt udvalgt - bedt om enten:

 • at tage billeder på en mindful kreativ måde
 • at tage billeder på en neutral faktuel måde
 • ’do a count-your blessings writing exercise’ (dokumenteret anerkendt for at forbedre humør)


Der er tale om 4 sessioner med konkrete fotoopgaver af en varighed på mindst 15 minutter pr. gang 2 gange på en uge i 2 uger. Efter hver session blev de studerende bedt om at udfylde et spørgeskema.


Konkusionen fra spørgeskemaet er gengivet i skemaet. Undersøgelsen viser, at de der blev bedt om at tage billeder på en mindful måde:

 • var i bedre humør end de øvrige deltagere
 • var mere påskønnende (appreciative) end de øvrige deltagere
 • var mere motiverede end de øvrige deltagere
 • var mere energifyldte end de øvrige deltagere
 • var i stand til at absorbere mere end de øvrige deltagere
 • havde forbedret deres færdigheder i højere grad  end de øvrige deltagere
 • var gladere end de øvrige deltagere

Samtidig mente de deltagere, der skulle tage billeder på en mindful måde, at øvelserne havde være lettere end de øvrige deltagere mente.