Haller & jellesen

Mindful Fotografering og mindfulness

Fotografering er ”født” til fokus.


”Når jeg er i flow med at fotografere, er jeg 100 procent koncentreret om det – intet andet. Jeg slipper mit ego. Mit sind nulstilles og bliver integreret med min krop, min sjæl, mit blik og kameraet. Jeg tager billeder og sætter alle mine mentale og fysiske kræfter ind i øjeblikket.”

(Eric Kim, amerikansk fotograf)


Mindful Fotografering  giver ro i tankerne, og man bliver nærværende i nuet. Det sker ved at anvende en række udvalgte foto temaer og en særlig proces, vi kalder ’Motiv Fordybelse’. Tilgangen inddrager alle sanser og giver både ro, glæde og mere energi.


Mindful Fotografering kan både fungere som en indgang – eller supplement - til traditionel mindfulness og som et selvstændigt hands-on ‘værktøj’ til nærvær, glæde og ro.


Tilgangen kobler sig på Jon Kabat-Zinns grundindstillinger i mindfulness sådan her:

At give slip – med fokus

I Mindful Fotografering giver man slip på kværnende tanker og den vante måde at se verden på. Man  bliver – med nysgerrig observation - i stand til at se verdens nuancer i et væld af farver og  opdager det skønne i det, man ellers betragtede som grimt eller endda frastødende.


Når man fokuserer på omgivelserne gennem kameraets øje og via et af temaerne fra Mindful Fotografering, for eksempel kombinationen af to farver – som blåt og grønt, bliver man så optaget af at finde den farvesammensætning, at man - næsten helt af sig selv - slipper sine tilvante tankebaner. Hver gang man ser den ønskede farvekombination opleves det som en lille succes. Gennem vores proces Motiv Fordybelse tager man den gode oplevelse ind, dvæler ved den, retter nysgerrigt opmærksomheden mod nye kombinationer af blåt og grønt – og får nye succesoplevelser.


Efter et stykke tid oplever mange, at de kan vælge at se farver eller former – ikke genstande. Dermed  fjerner de sig fra vanetænkning og bedømmelse;  glæder sig over et grønt og blåt logo i stedet for at fokusere på, at det reklamerer for et produkt, de måske ikke kan lide.


Bevægelsen, mens man går, bidrager sammen med fokuseringen på et fototema til, at det er let at slippe tanker og kværnende spekulationer, der måtte dukke op. Man bliver opmærksom på, at de ikke har nogen funktion i ens oplevelse her og nu. Man kan blot lade dem passere forbi, præcis som når man passerer et træ eller en gadelampe, man ser, men ikke hæfter sig ved.

Accept

Et foto afbilder altid et øjeblik – et nu – og afspejler, hvad du ser nu og her. Fotoet er, hvad det er. De vante briller, du ser verden igennem, findes ikke i kameraet. Derfor hjælper fotografering os til at se og acceptere verden, som den er.

Processen i Mindful Fotografering understøtter den accept ved at inspirere til en nysgerrig og åben udforskning af omgivelserne.


Et af temaerne i Mindful Fotografering er inspireret af den japanske filosofi om at se og påskønne skønheden i livet – i alder, levet liv og forfald. Når man ser verden gennem de briller opleves en større accept af livet, som det er. Med nuancer, rust og tæring, gode og mindre gode tider.

Ikke-dømmende

Når man i Mindful Fotografering er optaget af at finde bestemte farver eller følge et af vore øvrige temaer, glemmer man ”synsninger”.


Temaerne og den nysgerrige, dvælende tilgang i Mindful Fotografering sætter næsten automatisk vores evige sortering i godt/skidt, synes om/ikke om ud af kraft.


En integreret del af Mindful Fotografering er en positiv og anerkendende gruppedrøftelse af billederne efter fotograferingen. I billedfremvisningen bliver det tydeligt, at der er mange måder at se det enkelte tema og verden på. Nuancerne træder frem, nysgerrigheden pirres og forståelsen for andres blik og opfattelse vokser.

Med nye øjne/Beginners Mind

Temaerne i Mindful Fotografering leder én til at se omverdenen med nye øjne. Pludselig bliver man opmærksom på spejlingen i vandpytten og det flimrende lys gennem træernes blade. Den graffiti, man ellers elsker at hade, bliver til smukke, bølgende former og glødende farver. Og affaldscontainerens rustne overflade til spændende, abstrakte formationer.


Man undrer sig og glædes som et lille barn, der ser noget for første gang.

Fotograferingen fastholder den undren og glæde i spændende billeder, så man kan nyde synet og oplevelsen igen og igen og dele den med andre.

Tålmodighed

Den undersøgende og dvælende tilgang i vores Motiv Fordybelse inspirerer til at være nærværende i nuet og glemme tiden. I Mindful Fotografering knipser man ikke bare løs. Man bruger sin nysgerrighed og sine sanser. Oplevelsen får større værdi og plads end tiden. Foretagsomhed og trangen til handling nu og her glemmes.

Ikke-stræben

Mindful Fotografering består af sansning, væren og den enkeltes oplevelse undervejs. Ikke fototeknik, konkurrence eller perfekte billeder.


Kamera og kunnen er underordnet i Mindful Fotografering. Man kan bruge mobiltelefonen eller et fint og dyrt kamera. Man kan være uerfaren eller professionel, oplevelsen og glæden ved Mindful Fotografering vil være den samme.

”Fotografering handler ikke kun om at tage billeder. Det handler lige så meget om at forbinde sig med omgivelserne, samfundet og verden omkring sig. 

Fotografering handler også om at værdsætte hverdagen. Finder du skønheden i hverdagen og det ordinære, bliver du aldrig skuffet”.

(Eric Kim, fotograf)